Categories Archives: بیرون کورت

آیا زیکا بهانه‌ای برای کناره‌گیری ورزشکاران از المپیک است؟

بسیاری از ستارگان المپیک ریو به بهانه وجود ویروس زیکا در برزیل از این بازی‌ها کناره‌گیری کردند اما آیا این اتفاق تنها یک بهانه است؟ماریا بو

سایت های مربوطه